About https://www.townmumbai.com in Marathi

विलेपार्ले अथ पासून इति पर्यंत…
आपले पार्ले , प्रवास सुरु झाला एका चिमुरड्या खेड्यापासून , पु. ल. नी ५० वर्षांपूर्वीच्या पार्ल्याचे लिहिलेलं वर्णन वाचून आजही त्या वेळेच्या पार्ल्याचे चित्र डोळ्यासमोर उभ राहत . ५० वर्षांपूर्वीचे ते पार्ले म्हणजे एक चिमुकले गाव होते . संध्याकाळी रेल्वेच्या फलाटावर गाडी थांबली , की उतरलेल्या माणसांची संख्या मोजणे स्टेशन मास्तरना सहज शक्य होई . त्या फलाटाचे ४ फलाट झाले. या काळातल्या पार्ल्याच्या संपूर्ण लोकसंख्ये एवढी माणसे आता त्या फलाटावर सहज मावतील .

Read more
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.
Main Menu